CWE 525 6s + jib 6s + 1 manuellt utskjut

I början av 2024 investerade vi i en till larvkran som är i samma utförande som vår andra. Den här larvkranen har förutom jibb och vajerspel även en montagespets till grundkranen och jibben samt fast monterad personkorg i jibben. Ihoppackad är maskinen endast 2,07m bred och 2,75m hög. Larvkranen bärs av gummilarver vilket är gynnsamt för inomhusmiljöer. Den kan även drivas helt av el.