Bodbil

Upplev smidig transport!

Vad är en bodbil och hur kan den hjälpa?

Bodbilar kallar vi de kranbilarna vi har som är från 40 tm och uppåt med ett lågt byggt och öppet flak.

Bodbilar används inom en mängd olika branscher och syften. Inom byggsektorn är de avgörande för att transportera material, verktyg och utrustning till och från arbetsplatser. Våra bodbilar är försedda med containerlås för att på ett enkelt och bra sätt kunna säkra lasten av just containrar. Det är också vanligt att vi transporterat byggbodar och därför har de flesta av våra bodbilar även breddmarkeringar monterade samt bred last skyltar.

Fördelen med ett öppet flak som vi har på våra bodbilar är att det är enkelt att köra bredare laster så som friggebodar, båtar och annat som överstiger bodbilens flakbredd. Våra bodbilar är även försedda med en hydrauliskt utskjutbar ”bakbonke” som beroende på bodbilens konstuktion är olika långa. Den är bra både genom att den kan ge belysning bakom en last som är längre än flakets fasta mått men även som stöd under långa laster så som balkar, bodar mm.

Hur högt kan vi lasta på en bodbil?

En av bodbilens många fördelar är att de har lågt byggda flak vilket gör att vi kan lasta högre föremål på en bodbil än tex en kranväxlare. Vår lägsta bodbil har en flakhöjd av 1,10 meter vilket gör att vi kan lasta föremål upp till 3,4 meter högt. Fri höjd i Sverige är 4,5 meter.

Bodbil transporterar hus

Transport av villavagn, bred last med varningsbil och en av våra större bodbilar.

Bodbil lyfter hus

Lyft av villavagn med en av våra större bodbilar.

Bodbil lyfter husdelar

Montage av ridhus med en av våra större bodbilar med jibb.

Vad krävs för att få köra bred last på en bodbil?

Det finns flera krav som man behöver förhålla sig till för att få transportera bredlast på en bodbil. Först och främst behövs det en utmärkning av lasten samt skyltar framför och bakom ekipaget med texten ”Bred last”. Detta är alltså ett krav föratt få transportera bred last mellan 261 cm och 310 cm. För bred transport mellan 311 cm och 450 cm krävs utmärkning och varningsbil. För transporter över 350 cm så krävs det att vi ansöker hos Trafikverket om tillstånd för att få färdas på väg. För bredare transport än 450 cm krävs det förutom tillstånd, utmärkning och varningsbil även eskort.

Bodbilar är en bra tillgång för evenemangsindustrin då de kan användas för att transportera utrustning, rekvisita och material till olika evenemangsplatser. Likaså är bodbilarna perfekta för att ställa på en byggarbetsplats för längre tids uppdrag då de är mångsidiga. De är starka utan jibb och en bodbil kan ha en räckvidd upp till 39m i sidled.

Vad har bodbilar för lyftkapacitet?

Lyftkapaciteten av en bodbil varierar beroende på vilken kranstorlek den har. En bodbil i 50 tm klassen har en max lyftkapacitet på ca 9 ton medan en 140 tm bodbil kan lyfta som mest 20 ton. Nästan alla våra bodbilar är försedda med jibb och vajerspel. En bodbil utan jibb har en räckvidd av ca 15 meter medan bodbilarna med jibb på kan nå mellan 25-39 meter i sidled och som mest 43 meter rakt upp!

Viktbergränsningar på bodbilar?

Vi måste alltid ta hänsyn till de lagar och regler kring axeltryck och bärighet som finns på våra vägar. I stockholm stad och i områden runt Stockholm är det många vägar med bärighetsklass 2 vilket gör att vi inte alltid kan lasta så mycket som egentligen bilen är byggd för att klara av. En bodbil i 50 tm klassen klarar av att lasta nästan 10 ton på en BK1 väg medan den på en BK2 väg kanske får lasta omkring 3 ton. Detta räknar man ut genom att ta bodbilens axelavstånd och sedan kontrollerar man angivet axelavstånd i bruttoviktstabellen för att få fram vad man som mest får väga.

Kontakta oss idag:

Tel: 08-323134
Mail: info@dklyft.nu

Adress:
Energivägen 11
196 37 Kungsängen