Mobilkran Uppsala

Upptäck en mångsidig och kraftfull maskin

När använder vi oss av mobilkranar i Uppsala?

Vi på DK Lyft & Transport har inga egna mobilkranar men ibland händer det att vi får frågor om att lyfta något som är för tungt eller för långt ut för att nå med våra kranbilar. I de fall så vänder vi oss till våra kära grannar och samarbetspartner Sjölanders kranlyft AB i Kungsängen. De har en stor kompetens och en bred variation av mobilkranar.

Bra att veta om mobilkranar

Mobilkranar är en typ av lyftutrustning som spelar en avgörande roll inom konstruktion, byggindustri och olika andra sektorer där tunga lyft och precision är nödvändiga. Dessa kraftfulla maskiner är utrustade med lyftarmar och förhöjda förarkabiner för att möjliggöra lyft och förflyttning av tunga laster på olika arbetsplatser. En mobilkran består av flera komponenter. Den mest framträdande delen är den roterbara lyftarmen, som kan vara justerbar i längd och höjd beroende på den specifika uppgiften. Denna arm är vanligtvis utrustad med krokar, vajrar eller andra lyftredskap för att fästa och lyfta lasten på ett säkert sätt. Mobilkranar finns i olika storlekar och konfigurationer för att möta olika behov. De kan vara kompakta och smidiga för arbete på trånga platser eller mer robusta med högre lyftkapacitet för större lyft.

Drivsystem

Dessa maskiner drivs vanligtvis av förbränningsmotorer, och de kan vara försedda med olika drivsystem som diesel eller el, beroende på modell och tillverkare. Den hydrauliska och mekaniska konstruktionen av mobilkranar gör dem kapabla att hantera tunga lyft och ge hög precision vid positionering av lasten.  

Kontakta oss idag Tel: 08-323134

Mail: info@dklyft.nu

Adress: Energivägen 11 196 37 Kungsängen

Röd teleskoplastare

Användningsområde för Mobilkranar

Mobilkranar har flera funktioner som passar för en mängd olika ändamål och uppgifter inom flera branscher. Inom bygg- och anläggningsarbete kan en mobilkran användas för att lyfta tunga material så som stålkonstruktioner, betongelement och andra byggmaterial. Inom industri är de effektiva för att flytta tunga maskiner eller kompontenter för underhållsarbeten. Mobilkranar kan även användas för att lasta och lossa tunga laster från lastbilar eller transportera material på kortare sträckor. I särskilda fall kan mobilkranar dessutom användas för att avlägsna hinder, hjälpa till vid räddningsinsatser och för att hantera skadade strukturer. Eftersom att användningsområdena och därmed påfrestningen på maskinen är varierad krävs det att säkerhet vid användning är en hög prioritet för föraren. För att få framföra en mobilkran måste man vara utbildad och certifierad. Det kräver även att maskinen regelbundet inspekteras och genomgår nödvändiga underhåll för att kunna säkerställa dess funktionalitet och säkerhet vid arbeten.