Båttransport Uppsala

Transport av båtar i hela Sverige

Vilka typer av båtar kan vi transportera?

Vi har kranbilar från 50 tm upp till 140 tm som är utrustade med hydrauliska båtstöttor på flaket för att på ett säkert sätt kunna utföra en båttransport i Uppsala.

Båttransporterna vi utför är allt från mindre snipor till större segelbåtar och motorbåtar. Vi kan utföra båttransporter i Uppsala där båten har en max höjd av 3,3 meter. Om båten är högre än så krävs det en trailer med båtstöttor för att kunna utföra båttransporten eftersom fri höjd på vägarna i Sverige är 4,5 meter.

För båttransporter där bredden överstigen 3,10 meter upp till 4,5 meter krävs följebil. Om bredden övertiger 3,5 meter behövs även tillstånd för bred transport som ansöks hos trafikverket.

Hur mycket får båten väga?

Vi kan lyfta båtar upp till 10 ton men för att transportera båtar måste vi följa viktbegränsningarna för varje enskild kranbil.

 

Båt på kranbil

Sjösättning av stor segelbåt på en av våra många båtklubbar som vi kör åt varje år.

Båttransport åt privatperson.

Båttransport

140an lyfter och flyttar en båt

Hur går en båttransport i Uppsala till?

En båttransport i Uppsala kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storlek på båten, avståndet den ska transporteras, transportmetoden och andra specifika omständigheter. Men generellt sett går en båttransport vanligtvis till på följande sätt:

Planering och förberedelse

Först görs en noggrann planering av transporten. Detta innefattar en bedömning av båtens storlek, dess vikt och dimensioner samt bestämning av lämplig transportväg och transportmetod.

Tillstånd och tillståndshantering

Om båttransporten kräver särskilda tillstånd såsom överdimensionerade laster eller speciella vägrestriktioner, måste dessa erhållas i förväg.

Lastning

Båten lastas på en lämplig transportenhet, till exempel en specialdesignad trailer eller kranbil med båtstöttor. Lastningen utförs vanligtvis med hjälp av kranar eller lyftutrustning för att säkerställa att båten är korrekt och säkert placerad för båttransport.

Säkerhetskontroll

Innan båttransporten påbörjas säkerställs att båten är ordentligt säkrad på transportenheten för att förhindra skador under färd. Det kan innebära användning av spännband eller andra fixeringsmetoder för att stabilisera båten under transporten.

Lossning

Vid ankomsten till destinationen lossas båten försiktigt från transportenheten med hjälp av kranbilen. Därefter kan båten placeras i vattnet eller på den avsedda platsen.

Det är viktigt att notera att varje båttransport kan variera beroende på specifika omständigheter, och större eller mer komplicerade båttransporter kan kräva ytterligare steg eller specialiserade åtgärder för att säkerställa en säker och framgångsrik transport.

Vi på DK Lyft & Transport kan erbjuda hjälp vid:

-Enstaka båttransporter

-Upptagning eller sjösättning vid enstaka tillfällen eller hela båtklubbar

-Längre transportsträckor inom Sverige

Vi utför ca 700 båtlyft per år och många av dem innefattar även båttransporter i Uppsala.

Kontakta oss idag:

Tel: 08-323134
Mail: info@dklyft.nu

Adress:
Energivägen 11
196 37 Kungsängen